____________________________________________________________________________

S  L  O  V  O     O     M  A  G  I  I 

„Drappi Dragorinus“

 

Magie provází lidstvo už od jeho prvopočátků, ba jeho existenci přesahuje. Je všudypřítomná a prostupuje každou částí veškerého kosmu, který jest nekonečným, bez hranic a omezení. Byla tu již před námi a jisto jistě tu zůstane i po lidském věku. Člověk by však snad nebyl sám sebou kdyby si ji nerozdělil, nezaškatulkoval. Uměle  tak vytvořil příčinu mnohé zlé krve a za hrob sahající nenávisti. Nestačila mu symbióza a pro svůj osobní (avšak tak naivní) pocit dokonalé znalosti a manipulativní moci vyčlenil množství přihrádek do kterých si dle svého mínění všemocnou matku magii roztřídil a oněm směšným přihrádkám ve své drzosti určil svá neměnná pravidla. Dalo by se dlouze polemizovat nad skutečným důvodem tohoto činu, přičemž lidský strach z neznámého nebude daleko od prvotního impulzu.

Krom zbytečných, bezpředmětných dohadů o velikosti a opravdovosti některého z magických směrů, zapříčinil chaos a zmatek v jinak pevné a stabilní (avšak nikoli stagnující, bez vývoje) magii. Zmatek, který postihl především jeho samotného. Každému co jeho jest a proto nevyvracím nikomu ten či onen „šuplíček“ obsahující právě tu jeho jedinou a správnou magickou cestu. Sám však zastávám názor jednoty a celistvosti!! Magie , ať už používaná k osobním cílům, pomoci trpícímu či  zničení nepřítele vždy

BYLA, JE, A BUDE JEN JEDNA,

pracující zcela nezávisle na lidském označení. Vždy záleží především na operátorovi samotném a jeho síle nevyvratitelného přesvědčení o zaručenosti výsledku magické operace. Vysmívám s „drobení“ mocného celku na jemné částečky, ale jsem za něj vděčný. Oni sami se tím připravují o možnost plného a aktuálním podmínkám vhodného využití ničím neomezeného rozsahu magie, jejíž potenciál jest nevyčerpatelný a  magik akceptující tuto celistvost má možnosti přesahující lidské chápaní jako jej přesahuje Magie sama o sobě.

____________________________________________________________________________

Úvodní stránka          Články          Slovo o Magii

____________________________________________________  

 ©2011 Drappi Dragorinus

___________________________