_________________________________________ 

D V Ě   A   C I T Á T

_____„Drappi Dragorinus“_____

 

Povzdech....

Znáš to, zdánlivá svoboda, která je řízená vůlí jiných osob, kteří se ti snaží vnutit pocit nezávislosti, ale když nešlapeš podle jejich představ tak je zle a ty jsi rázem ten „špatný.“ Je to občas dosti nepochopitelné, alespoň pro mne. Kde se vzaly jejich nároky na mou osobu a můj život?! Přemýšlím o životě, který mi protéká mezi prsty, nemůžu ho zachytit a naopak vše vzdávám a mám chuť nechat ho pozvolna odtéct a možná mu ještě trošku přizvednout stavidla, aby to šlo rychleji. Na ostatní se usmívám, tvářím se bezstarostně a šťastně, ale uvnitř zuří válka tak děsivá, že samo lidstvo ve svých krvavých dějinách nezažilo takovou nelítostnou řež. Možné ztráty jsou ovšem podstatně menší. Zde je v ohrožení jen jeden život, ale ten nejcennější, ten můj. Základ úspěchu v bitvě je motivace a chuť vítězit, když se vytratí i tyto esence, je pravděpodobnost vítězství přinejmenším bláhová. Myšlenky se přelévají jako vlny na rozbouřeném moři a je velice snadné v nich utonout.

 

Úděl...

Dnes je zase jeden z těch dnů, kdy bych se dokázal skrývat v tvých hlubokých stránkách celé hodiny a nevnímat okolí. Jen tvořit tvůj neskutečný obsah, příběh jednoho šílence, který neví jak žít a stále něco hledá, postrádaje onu podstatnou informaci, co by to mělo být. Bloudím labyrintem života nahánějíc zuřícího Minotaura, který jak doufám má rozřešení na všechny mé otázky. Kdo bude rychlejší, já nebo on? Vrší přede mne další a další otazníky a já ho musím chytit dřív, než mě jejich množství nadobro pohřbí. Je až neuvěřitelné kolik let už mě tvé, nikdy neodmítající, stránky provází nehledě na to, jak šílený obsah tvořím. Někdy nahoře a jindy dole, jak zákon rovnováhy káže. Vše souvisí se vším a míra vzestupu odpovídá i velikosti pádu. Někteří možná namítnou, že by bylo rozumné zůstat v přijatelné výšce, aby výkyvy nebyly tak propastně rozdílné. Zní to moudře, ale myslím, že tato „moudrá opatrnost“ by byla na úkor poznání, kterému se vždy musí něco obětovat.

 

         ….o    č e m   b y ch   p ř e m ý š l e l,   j e d n o   s e   p r o l í n á   s   d r u h ý m,    o b o j e     s e     p  ř  e  v  a  l  u  j  e     p ř e s     d  a  l š í,      d o h r o m a d y   v y t v á ř e j í c í    t  o     š  í  l e n s t v  í ,     k  t e r é    o  s t  a t n í   z v o u   R e a l i t a….

 

_________________________________________  

Úvodní stránka               Úvahy

_________________________________________  

 ©2011 Drappi Dragorinus

__________________