_________________________________________  

NEPOCHOPENÍ

_____„Drappi Dragorinus“_____

 

Nepochopení....Jak málo stačí a myšlená věc je rázem chápána zcela jinak. Jaké jsou toho důvody?? Uvedu zde dvě mnou vybrané  varianty, které k takovému zmýlení vedou nejčastěji a jsou tedy nejzávažnějšími. Prvním z nich bezesporu jest neznalost, nedostatek informací či jeich získání z pochybného zdroje, který je získal stejným pochybením, neověřil (z lenosti) a šířil je dále, aniž by domyslel následky svých neuvážených činů. To vše, jest však omluvitelným, vždyť chybovat je nám tolik přirozené...ba jest to nedílnou součástí našich životů, jeden z doprovodných a neoddělitelných projevů vývoje, který jest nade vše. Důležitá je zde upřímná snaha porozumět tomu co neznám, touha zbavit se předsudků a na základě informací získaných z více zdrojů pochopit určené téma svým rozumem, na základě čehož si poté vytvoříme vlastní názor. Stojí to sice více námahy, ale krom toho, že myšlení člověku prospíví, tak především je vlastní názor neocenitelný. Překonat lenost, která dokáže být opravdu zdatným nepřítelem a jen chtít! Tím dostávám se pozvolna k druhé, z obou té častější, příčin nepochopení. Důvod, který jest mnohem závažnější, ba až trestuhodný!!! Je jím cílená nechuť, nezájem, ignorace, osobní omezenost...Nesejde ani tak na pojmenování námi vybrané, jako o fakt, že daná osoba jednoduše nemá zájem a snahu o pochopení! Nejčastěji stává se tak u nových neznámých věcí či u problematik, která jest zrovna nyní či dříve byla v masovém zájmu veřejnosti a vznikl Většinový názor, který se ale nerovná tomu správnému, což už někteří jedinci nechápou nebo jak zrovna řešíme Nechtějí!!! Je pro ně pohodlné přijmout ho za svůj, obzvláště v případě, že je samotné vyzdvihuje a druhou stranu potupně sráží pod jejich domnělou úroveň! Dovoluji si svým právem člověka odsoudit toto jednání, které jest pro mně jedním z vrcholů ubohosti, příkladem úpadku lidské rasy!!! Vše co by mohlo být ku prospěchu vývoje jedince, společnost dovede s obrovským, nevídaným talentem otočit proti sobě a tiše tak ničit sama sebe. Pozorujíc tento úpadek však nepociťuji lítost. Jdu si dále svou cestou, snažíc se vytěžit z mé existence maximum, vyhnat svůj možný potenciál na nejzazší mez, která leží někde v nekonečnu neboť vývoj jest neomezený a věčný....

_____________________________________________

Úvodní stránka               Úvahy 

_____________________________________________

©2011 Drappi Dragorinus

__________________