_________________________________________   

VYHLÁŠENÍ CHAOSU

_____„Drappi Dragorinus“_____

 

A je to! Další šílený den za mnou a několikanásobně, chaosu se týče, bláznívější týdenní pokračování mě očekává. Zvyknout si na nový životní styl a režim, tak zní zadání úkolu a jméno neustále se přežírajíciho brouka, hovícího si kdesi v pohodlí mé hnijící lebky již několik nekonečných dnů. Způsoby pokřivené a zcela zřetelně velmi kvapně, narychlo, smontované bytosti, která se jen díky absolutně paradoxní shodě okolností, u které se náhoda společně se zázrakem, podílela na famózní krystalizaci tvora, vlastnící dnešní, byť nevydařený vzhled. Nicméně pravým a zubem času neměnným jádrem jest prapůvodní matice s obsahem různorodých vrtochů, náhod, zvratů a jiných událostí, svévolně a škodolibě měnící aktuálně prožívanou přítomnost. Již velmi dlouho nenapsal jsem nic kvalitního. Po neuvěřitelně dlouhých hodinách tiše prosezených, jsa pevně zaklíněn do oblíbeného křesla, jenž je umístěno vprostřed klidného přítmí mého hlavního a jediného útočiště. Znechucený svou trvalou, konce nemající stagnací, pečlivě jsem zvážil znovu celou situaci a vyvodil několik nových závěrů. Má první myšlenka byla tato...Neexistují žádné sepsané ingredience, není na světě byť jediný receptík, svěřený kusu papíru. Pohodlný, stručný návod získaný třeba jak se říká "ze staré známosti", ukrývající poměr přísad zaručující tvůrci nejvyšší kvalitu je jen bláhový sen přebujelé fantazie. Dívám se a vidím kvalitu v současné společnosti na ústupu. Na její vyklizené pozice je okamžitě dosazena náhražka, kterou zde představuje kvantita. Vše to přičítám především výsledku banální rovnice jejímž výsledkem je tučný zisk který je zde přímo úměrný již zmíněné kvantitě. Přidáme-li ještě ten fakt, že shromažďování a touha po co největšího majetku patří v dnešní době k hlavní hnací síle celosvětové  společnosti, nemůže nás potom udivit pozvolný, ale zřetelný úbytek kvality. Po druhé zamyslel jsem se nad možnou nutnosti kvantity v počátcích tvorby, která se už jen díky četnosti a opakování sama přirozeně posouvá v kvalitě směrem nahoru.Právě na základě této krátké myšlenky vyvodil jsem si jedno z mích zakladních pravidel "TVORBA NADEVŠE". Tvorba je počátek a základ všeho a jakékoli dílo jí musí bezpodmínečně projít neb tím je přímo podmíněn samotný vznik díla. Četná a pravidelná tvorba tříbý a posiluje uměleckého ducha, který jinak slábne až se může zcela vytratit. Pro mě tvorba znamená vyloženě žívotní potřebu, která obohacuje mě o nenahraditelné pocity či jedinečné nálady a dopřává mi pocit pravé osobní svobody...Neustálá tvorba je mou nutností, netvořím s cílem, plánovitě a ani se nesvazuji literárními žánry.....já jen zmatek, který mám, svěřím papíru, aby se dál mohl šířit všemi směry...dávám mu tak to, co mě se dostává...dávám mu volnost, dávám mu svobodu....

_________________________________________ 

Úvodní stránka               Úvahy

_________________________________________ 

©2011 Drappi Dragorinus

__________________