____________________________________________________ 

S  É  R  I  O  V  Í     V  R  A  Z  I 

Sériová vražda je specifické označení pro více za sebou jdoucích vražd, přičemž jejich místo a čas se různí, zpravidla jednotlivé případy odděluje i dosti dlouhá časová prodleva a pachatel nikdy nepřestane se svým krvavým řáděním z vlastní iniciativy. Odborné zkoumání tohoto děsivého fenoménu jako zcela samostatného tématu je poměrně mladá záležitost. Samotný pojem "Sériový Vrah" se vůbec jako první oficiálně pokusila definovat FBI následujícími třemi základními faktory, které jsou společné drtivé většině případů.

 Sériový Vrah:

1. Vraždí opakovaně minimálně třikrát.

2. Bez jasné osobní vazby k  vybraným obětem.

3. Jeho činy se nedají opodstatnit jakýmkoli běžným motivem.

V odborné literatuře se objevuje pojem maligní narcismus, který shrnuje typické povahové sklony sériových vrahů. Téměř 90% je disociální osobností, která ignoruje platné morální normy; trpí nedostatkem empatie a citovou chladností; s poruchami osobnosti jako různé deviace a schizoidní rysy; s vymazanými pocity viny, nízkou frustrační tolerancí a výrazně egocentrickými (až narcistickými) postoji. Věda však nedokáže určit proč se člověk stane sériovým vrahem, ani který člověk se jím stane. Známe sice některé rizikové faktory, ale ty se objevují i u těch, kteří se vrahy nikdy nestanou. Velice záleží na povaze, náhodě, a situacích, do nichž se jedinec dostane – Čím víc negativních vlivů působí, tím je riziko nebezpečnosti vyšší. Faktem je, že sériový vrahové myslí i cítí jinak, než normální lidé, nemají žádné morální zábrany ani výčitky svědomí, lidé jsou pro ně spotřební zboží. Vyhledávají situace, které si normální lidé ani nepředstaví, sériový vrazi je však připraví a provedou.

 

Harbortova Empirická Klasifikace

Stephan Harbort provedl výzkum na 61 vrazích a zjistil, že nejvýrazněji je rozlišuje jejich motivace, podle které je rozdělil do šesti základních skupin:

1. Sérioví sexuální vrazi – vraždí pro ukojení svých tělesných potřeb
2. Vrazi loupežní – zabíjejí, aby mohli zamaskovat nebo uskutečnit čin
3. Sérioví vztahoví vrazi – vraždí rodinné příslušníky ve snaze vyvázat se z partnerských pout nebo kvůli majetku
4. Vrazi z přesvědčení – důvody mohou být například náboženské, politické nebo eticko-ideologické; sexuální nebo materiální důvody zde nehrají roli a motiv je těžko pochopitelný
5. Sérioví nájemní vrazi – vražda je pro ně služba, která vyplývá z jejich společenského postavení (práce jako každá jiná)
6. Sérioví dispoziční vrazi – motiv není konkrétní, může to být střídavě kterýkoli z výše uvedených 

____________________________________________________ 

Úvodní stránka               Sérioví Vrazi

____________________________________________________ 

©2011 Drappi Dragorinus

____________________________________________   

Forenzně Psychologická Klasifikace

Pomůže k hlubšímu vnitřnímu pochopení pohnutek, jež vedou k vraždě.

1. Vizionářský sériový vrah – vraždí kvůli halucinacím a bludným představám, jež ho k vraždě ponoukají, je na něj nahlíženo jako na nepříčetného, ale mezi sériovými vrahy jsou však naprostou výjimkou.


2. Misionářský vrah – cítí vnitřní poslání, v jehož duchu vraždí určitou skupinu osob, nějak se odlišující a kterou on odmítá nebo nenávidí (homosexuálové, bezdomovci, …). Opakovaně vraždí z náboženských, politických nebo etických důvodů a své konání považuje za správné. Není duševně chorý, ale své oběti dehumanizuje (znelidšťuje) a tak necítí žádnou vinu.


3. Vrazi orientovaní na moc a kontrolu nad obětí – přitahuje je touha rozhodovat o nevratných věcech, být pánem nad životem a smrtí (často co nejvíce vyděšených lidí). Příkladem může být Washingtonský sériový odstřelovač.


4. Hédonističtí (požitkářští) vrazi – je zde několik různých motivů, které dělí pachatele do dalších podskupin:
sexuální sadistický vrah – usmrcování oběti způsobuje sexuální rozkoš


5. Vrazi ze zvědavosti – aby věděli, jaké to je, chtějí extrémní zážitky a umí být velmi sadističtí.


6. Vrazi zaměření na komfort – nezajímá je samotné usmrcování, ale jiné (především majetkové) cíle. Vyhledávají účelové vztahy a vraždí, jakmile mohou pohodlně získat majetek (Konto, pojištění, …)