__________________________________________________

 S  U  I  C  I  D  E

V prvních pěti letech nového tisíciletí, tedy v období mezi roky 2001 - 2005, bylo v Česku zaznamenáno 8023 sebevražd. Pro srovnání ve stejném časovém období (2001 - 2005) zemřelo na našich silnicích při dopravních nehodách 7010 osob. Sebvraždy páchají více muži, kterým patří 80% z celkového počtu sebevrahů. Podle odborníků je tento fenomén způsoben zejména tím, že muži jsou  důslednější ve svém jednání a pokud se rozhodnou, tak čin sebevraždy v drtivé většině případů vykonají, přičemž nejčastěji volí střelnou zbraň či smrt oběšením kdežto u žen je pro příklad typičtější předávkování léky. Ze statistik také vyplývá, že u žen se ve většině případů jedná o takzvané "demostrativní" sebevraždy a těchto pokůsů mají čtyřikrát více než muži. V posledních letech ovšem hrozivě narůstá fenomén  početu  sebevražd dětí a mladistvých, jejichž množství stále nezadržitelně narůstá!!!

K L A S I C K É   D Ě L E N Í   S E B E V R A Ž D

Bilanční sebevražda: Podle některých názorů jediná "pravá" sebevražda, k níž člověk dospěje na základě zvážení pro a proti své existence a jejích podmínek.

Impulzivní sebevražda: Neboli zkratkovitá sebevražda coby reakce na nějakou aktuální událost, např. rozvod, úmrtí blízké osoby...

Demonstrační sebevražda: Člověk nejedná s úmyslem zabít se, ale chce připoutat pozornost okolí. Může to být i jakési volání o pomoc.

Sebevražedný pokus: Nedokonaná sebevražda, dotyčný svůj úmysl zemřít přehodnotí, případně mu v dokonání sebevraždy někdo/něco zabrání.

Sebezabití: Jde o úmrtí vlastním přičiněním, ale bez původního záměru, např. smrtelný úraz při pádu opilého člověka.

 

D Ě L E N Í   D L E   P O Č T U   O S O B (více než 1)

Párová: Sebevražedného jednání se po vzájemné dohodě dopustí například manželé nebo milenci.

Rozšířená: Osoba, která spáchá sebevražedný čin, takříkajíc vezme někoho sebou (matka předávkuje také děti, aby nezůstaly sami)

Hromadná: Obdoba rozšířené sebevraždy, ale týká se většího množství osob, často souvisí s různými hnutími, sektami...

 

D Ě L E N Í   D L E   P Ů V O D U   M O T I V U

Biická: Motiv má skutečný původ v realitě (nemoc, dluhy...)

Patická: Skutečný motiv vychází z psychopatologie (halucinace, bludy..)

 _____________________________________________

Úvodní stránka     Fenomén sebevražd

___________________________________________________ 

©2011 Drappi Dragorinus

____________________________________________

Sebevražda je v ČR

nejčastější příčinou

nepřirozeného úmrtí

 

Více páchají sebevraždu

muži, kterým patří okolo 

80% z celkového počtu

zaznamenaných případů

!  !  !  !  !  !  !  !  !

Nejčastější druhy sebevražd:

Obešení - 60%

Zastřelení - 10%

Skok z okna - 10%

Otrávení - 10%

Ostatní - 10%

 

Na světě umírá sebevraždou denně zhruba 1200 lidí, na našem území jsou to průměrně 4 případy denně

 

 Nejvíce sebevražd se odehrává v měsící dubnu, ze dnů v pondělí. Překvapivě nejméně pak v prosinci a v sobotu

 

____________________________________________