__________________________________________________________

 S   L   O   V   N   Í   K 

 

Ambivalence: nejednoznačnost, rozpolcenost (člověk cítí protikladné emoce, např. náklonnost  i odpor)

Ambivalentní: rozpolcený

Anamnéza: souhrn životního běhu a událostí dotyčného, osobní historie související s onemocněním atd.

Autoagrese: agrese obrácená proti vlastní osobě

Autoakuzace: sebeobviňování

Automutilace: ubližování vlastní osobě

Deprivace: stav částečné nebo úplné izolace od podnětů stimulující vývoj v oblasti tělesné, psychické a citové

Letální: smrtelný

Mutilace: ubližování, poškozování

Presuicidální: odehrávající se v době před sebevraždou

Rigidní: nepružný, strnulý

Suicidant: sebevrah

Suicidální: sebevražedný

Suicidium: sebevražda

Syndrom: soubor, trs příznaků

Tentamen suicidii, zkratka TS: sebevražedný pokus

___________________________________________________ 

©2011 Drappi Dragorinus

___________________________________________________ 

 ______________________________

Související pojmy, které jsou použity v textu, a takové, s nimiž se můžete setkat v lékařských záznamech.